związkowcy NSZZ Solidarność’ 80 z Jeronimo Martins Polska