„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”