SZUKAJOpinie

Paweł Oksanowicz

Zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, prowadząc jedyny cykliczny program radiowy w Polsce na ten temat „Bizon-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” w MUZO.FM, (Grupa POLSAT). Uczestniczy w wydarzeniach związanych z CSRem, także jako moderator dyskusji. Współpracuje z redakcjami wydawnictw sieciowych i tradycyjnych promujących etykę w biznesie, budowanie kapitału społecznego, nowe modele ekonomiczne, twórcze działania. Prowadzi warsztaty na Uniwersytecie SWPS dotyczące dziennikarstwa. Pisze książki. Opublikował 10 tytułów: od powieści, przez książki faktograficzne po te, które dotyczą biznesu. Jest wolontariuszem.